เราคือผู้จำหน่าย
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
PHILIPS AED

Let's Meet

ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดย บจก.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) พร้อมบริการหลังการขาย 
 Philips AED FRx เป็นเครื่องมือปฐมพยาบาลตาม พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยฟื้นคืนคลื่นหัวใจอัตโนมัติขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แบตเตอรี่ทนทาน พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ อาทิ โรงพยาบาลโรงแรม สถานที่ทำงาน หรือที่พักอาศัย โดยเฉพาะที่พักอาศัยของ
ผู้สูงอายุ ใช้งานง่าย คนทั่วไปก็สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการอบรมใช้เครื่อง Philips AED

Philips AED คืออะไร ?

เป็นเครื่องมือปฐมพยาบาลถูกระบุไว้ในประกาศ
ของคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินที่สามารถปล่อย
คลื่นไฟฟ้าผ่านหัวใจในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ
หยุดเต้นเฉียบพลัน

เครื่อง AED ทำงานอย่างไร ?

การทำงานของเครื่อง AED ตัวเครื่องจะทำการวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ หากพบการเต้นที่ผิดจังหวะแบบระริกระรัว( Ventricular Fibrillation ( VF ) ) หรือ ( Ventricular
Tachycardia ( VT ) ) เครื่องจะทำการสั่งให้ผู้ใช้งานกดปล่อยกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและสั่งให้ทำการนวดหัวใจ ( CPR ) ต่อไป

ใครสามารถใช้งานเครื่อง AED ได้บ้าง ?

ประชาชนทั่วไป ที่ผ่านการอบรม
หรือผู้ที่มีสติและพร้อมที่จะทำตามคำสั่งเครื่อง

เครื่อง AED ภายในกล่องจะประกอบไปด้วย

เครื่อง Philips FRx AED ชุดพร้อมใช้

HeartStart Defibrillator ( ตัวเครื่อง )
Standard Long - Life Battery ( แบตเตอรี่ )
Smart Pads II ( แผ่นอิเล็กโทรดนำไฟฟ้า )
Infant / Child Key ( กุญแจเปิดโหมดสำหรับเด็ก )
FRx Carring Case ( กระเป๋ากันกระแทก )
Owner’s Manual ( คู่มือการใช้งาน )

หากคุณมีความจำเป็นต้องกระตุกหัวใจทารกหรือเด็ก ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 25 กก. 
หรืออายุต่ำกว่า 8 ปีแนะนำให้ใช้กุญแจเสริมเพื่อเปิดระบบการทำงานของเครื่องสำหรับทารก/เด็ก เมื่อเสียบอุปกรณ์เสริมเข้ากับเครื่อง FRx เครื่อง Frx จะลดระดับพลังงานในการกระตุกหัวใจลงเป็น 50 จูลโดยอัตโนมัติ และ หากมีการเลือกข้อความแนะแนวทางการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ตัวเครื่องจะแนะแนวทางสำหรับเด็กด้วย

Child Key ( กุญแจเปิดโหมดสำหรับเด็ก )

ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสไนติงเกล เฮลท์แคร์

64/36 หมู่ 7 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

© 2020 by Missnightingale heath care