ย่นระยะเวลา
เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต

 

การช่วยชีวิตที่รวดเร็วและแม่นยำ
Philips FRx AED สามารถทำการวิเคราะห์ผล และทำการสั่งให้กระตุกหัวใจเมื่อตรวจพบความผิดปกติได้ภายใน 8 วินาที โดยรูปแบบการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่แม่นยำ โดยมีการพัฒนา รูปแบบการปล่อยกระแสไฟฟ้าในช่วงระยะที่ 4 จึงสามารถช่วย เพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้สูงมากขึ้น

profile AED new-16.jpg

จุดเด่นเครื่อง AED 
Philips รุ่น FRx

ใช้งานง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

1. เปิดเครื่อง
2. ติดแผ่นอิเล็กโทรดนำไฟฟ้า
3. กดปล่อยกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องสั่ง

สามารถปรับตัวเครื่องเป็นโหมดสำหรับฝึกหัดได้

ตัวเครื่องสามารถใช้แผ่นอิเล็กโทรดนำไฟฟ้าสำหรับฝึกหัด ( อุปกรณ์เสริม ) ต่อเข้ากับตัวเครื่องเพื่อใช้ในการฝึกสอน ได้ทันที โดยไม่ต้องจัดซื้อเครื่องสำหรับการฝึกสอน

ความแข็งแรงของตัวเครื่อง

ตัวเครื่องผ่านการทดสอบการตกกระแทกในระดับความสูง 1 เมตร ที่ตัวเครื่องเพียงอย่างเดียวไม่รวมกระเป๋ากันกระแทก และการกันน้ำในระดับ IP 55 รวมไปถึงการกดทับได้มากถึง 227 กิโลกรัม จึงมั่นใจได้ถึงความแข็งแรง และทนทาน

ตัวเครื่องกระทัดรัด

ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักประมาณ 1.6 กิโลกรัม พกพาสะดวก

มีบริษัทผู้ผลิตตั้งสาขาอยู่ในประเทศไทย

Philips เล็งเห็นความสำคัญของประเทศไทยจึงได้จัดตั้ง บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดูแลอุปกรณ์ สิ้นเปลืองและการใช้บริการหลังการขายแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Philips ซึ่งกำหนดระยะเวลาการเก็บอะไหล่และ อุปกรณ์สิ้นเปลืองถึง 10 ปี นะับจากวันที่จำหน่ายสินค้า ออกไป จึงมั่นใจได้ถึงการบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้ AED
การใช้งานเครื่อง AED นั้นไม่ยุ่งยาก เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ทำตาม 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

52-05.jpg

1.

เปิดเครื่อง

กดปุ่มสีเขียวเปิดเครื่อง AED
จะมีภาพและเสียงแนะนำการ
ใช้เครื่องขึ้นบนจอแสดงผล

53-05.jpg

2.

ติดแผ่นกด

ติดแผ่นวิเคราะห์สัญญาณ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ปฏิบัติตาม
คำแนะนำในการใช้งานเครื่อง

 AED

54-05.jpg

3.

กดปุ่มช๊อก

หากเครื่อง AED แปลผลว่าจำเป็นต้องช๊อกไฟฟ้าผู้ประสบเหตุให้ตะโกนบอกคนรอบข้างให้ถอยห่างไม่สัมผัสตัวผู้ป่วย และกดปุ่ม "ช๊อก"

5-05.jpg