ย่นระยะเวลา
เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต

 

การช่วยชีวิตที่รวดเร็วและแม่นยำ
Philips FRx AED สามารถทำการวิเคราะห์ผล และทำการสั่งให้กระตุกหัวใจเมื่อตรวจพบความผิดปกติได้ภายใน 8 วินาที โดยรูปแบบการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่แม่นยำ โดยมีการพัฒนา รูปแบบการปล่อยกระแสไฟฟ้าในช่วงระยะที่ 4 จึงสามารถช่วย เพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้สูงมากขึ้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสไนติงเกล เฮลท์แคร์

64/36 หมู่ 7 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

© 2020 by Missnightingale heath care