อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง
Accessories for installation

1.

Philips Basic AED Cabinet

(ตู้พร้อมเสียงสัญญาณ)

1.

รูปแบบมาตรฐาน (Basic Design)     
รูปแบบตามอัตลักษณ์องค์กร (Design for Company)

2.

Philips AED Floor Cabinet

(ตู้พร้อมเสียงสัญญาณแบบตั้งพื้น)
 

    

3.

Philips Wall Mount

(อุปกรณ์ติดผนัง)

4.

Philips Sign-Red

(อุปกรณ์ติดผนัง)

1.

2.

3.

4.

ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสไนติงเกล เฮลท์แคร์

64/36 หมู่ 7 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

© 2020 by Missnightingale heath care