ค้นหา
  • sarisac

ส่งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) มศว. ฝ่ายมัธยมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ ได้มีโอกาสส่งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมตู้ติดผนังพร้อมเสียงสัญญาณ ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียนโดยติดตั้งที่บริเวณสระน้ำ 1 เครื่อง ในห้องฟิสเนส 1เครื่อง และภายในห้องพยาบาล 1 เครื่อง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดมีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพื่อการช่วยเหลือชีวิตที่ทันท่วงทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 099-7579888 Line@ : @philipsaed www.aed.in.th

ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น